Kuzatuv kengashi

«Surxondaryo oziq-ovqat mollari» aksiyadorlik jamiyati ulgurji hududiy bazasining Kuzatuv kengashi toi'g'risida

Kuzatuv kengashi jamiyat faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, qonun va ustavda faqat aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi vakolatiga kiritilgan masalalar bundan mustasnodir. Jamiyat Kuzatuv kengashi 5 a'zodan iborat bo'lib 1 yil muddatga saylanadi.

 

Kuzatuv kengashining vakolatlari

Kuzatuv kengashi vakolatlariga quyidagilar tegishlidir:

 • jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash;
 • aktsiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig'ilishlarini chaqirish, qonunchilikda nazarda tutilgan hollar mustasno;
 • aktsiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibini tayyorlash;
 • aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkaziladigan sana, vaqt va joyni belgilash;
 • aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkazilishi haqida xabar qilish uchun jamiyat aktsiyadorlarining reestrini shakllantirish sanasini belgilash;
 • jamiyat ustaviga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish yoki jamiyatning yangi tahrirdagi ustavini tasdiqlash masalalarini aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi hal qilishi uchun kiritish;
 • mol-mulkning bozor qiymatini belgilashni tashkil etish;
 • jamiyatning yillik biznes-rejasini ma'qullash. Bunda jamiyatning kelgusi yilga mo'ljallangan biznes-rejasi jamiyat kuzatuv kengashi majlisida joriy yilning 1 dekabridan kechiktirmay ma'qullanishi lozim;
 • ichki audit xizmatini tashkil etish va uning xodimlarini tayinlash, shuningdek har chorakda uning hisobotlarini eshitib borish;
 • jamiyat ijroiya organining faoliyatiga daxldor har qanday hujjatlardan erkin foydalanish va jamiyat kuzatuv kengashi zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish uchun bu hujjatlarni ijroiya organidan olish. Jamiyat kuzatuv kengashi va uning a'zolari olingan hujjatlardan faqat xizmat maqsadlarida foydalanishi mumkin;
 • auditorlik tekshiruvini o'tkazish to'g'risida, auditorlik tashkilotini va uning xizmatlariga to'lanadigan haqning eng ko'p miqdorini belgilash haqida qaror qabul qilish;
 • jamiyatning taftish komissiyasi a'zolariga (taftishchisiga) to'lanadigan haq va kompensatsiyalarning miqdorlari yuzasidan tavsiyalar berish;
 • dividend miqdori, uni to'lash shakli va tartibi yuzasidan tavsiyalar berish; - jamiyatning zaxira fondidan va boshqa fondlaridan foydalanish; - jamiyatning filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish;
 • jamiyatning sho''ba va tobe xo'jalik jamiyatlarini tashkil etish;
 • qonunchilikda belgilangan hollarda Jamiyat tomonidan yirik bitimlar va jamiyat affillangan shaxslari bilan bitimlar tuzish to'g'risida qaror qabul qilish;
 • jamiyatning tijorat va notijorat tashkilotlardagi ishtiroki bilan bog'liq bitimlarni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda tuzish. Jamiyat Kuzatuv kengashining vakolatlariga kiritilgan masalalar hal qilish uchun Jamiyat Ijroiya organiga o'tkazilishi mumkin emas.